Regulations

Geopark Challenge – Semimaratonul Cetăților din Țara Hațegului

Regulations

  1. Generalități

1.1. Acest regulament se aplică participanţilor la evenimentul “Geopark Challenge – Semimaratonul Cetăților din Țara Hațegului”.

1.2. Organizatorul evenimentului este Asociația Drag de Haţeg.

1.3. Probele din cadrul Geopark Challenge – Semimaratonul cetăților din Țara Hațegului sunt deschise tuturor doritorilor, respectând condițiile impuse de organizator.

1.4. Înscrierea participanţilor se face prin înregistrare online pe site-ul http://geoparkchallenge.ro/inscriere/.

1.5. Prin semnarea formularului de înscriere, sau bifarea căsuței corespunzătoare în timpul înregistrării online, fiecare participant:

– declară că acceptă şi înţelege termenii şi condiţiile de participare la Geopark Challenge – Semimaratonul Cetăților din Țara Hațegului, precum şi regulamentul competiţional;

– îşi dă acordul ca imaginea sa, sau alte date publice, precum rezultatele obţinute, clasamentele,etc. să fie folosite în materialele de promovare ale evenimentului, sub formă de fotografii, afişe, filme, interviuri, etc. în mod gratuit şi necenzurat.

1.6. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi participarea la cursă, din motive obiective, a vreunui doritor.

1.7. Competiția se desfășoară pe data de 29 Aprilie 2018.

1.8. Înscrierile se fac până pe data de 23 Aprilie 2018 inclusiv.

1.9. Traseul competiției este prezentat pe site-ul evenimentului: http://geoparkchallenge.ro/traseu/

1.10. Proba de Semimaraton şi proba de Ştafeta se desfăşoară atât pe şosea cât şi pe drum neasfaltat, Crosul se desfăşoară doar pe şosea.

1.11. Participanţii se pot înscrie la concurs aderând la una dintre grupele de vârstă:

Semimaraton :

Lungime: 23.49km.

Categorii:

Masculin – 18-34 ani; 35-44 ani; 45-54 ani; +55 ani

Feminin –  – 18-34 ani; 35-44 ani; 45-54 ani; +55 ani

Relay Race:

Lungime 2×11.75km

Categorii: Open

Cross

Lungime: 3.37km

Categorii:

Masculin – Open

Feminin – Open

2. Obligaţiile participanţilor

2.1. Participarea la Geopark Challenge – Semimaratonul Cetăților din Țara Hațegului  se face pe propria răspundere, în deplină cunoştinţă a capacității de a participa la eveniment şi, a stării de sănătate fizică şi mentală.

2.2. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la organizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul, sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.

2.3. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente, valabilă pentru competiții sportive.

2.4. Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi ale personalului de concurs.

2.5. Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate, este sub efectul substanţelor halucinogene, sau prezintă semne de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.

2.6. Timpul limită pentru proba de semimaraton şi pentru proba de ștafetă  este de 4:30h de la startul oficial şi pentru proba de cros 1:30h de la startul oficial. Alergătorii care ajung la sosire după acest interval de timp nu vor fi incluși în clasament.

3. Taxa de participare

3.1. Taxa de participare se plăteşte online, cu cardul pe site-ul evenimentului: http://geoparkchallenge.ro/, după efectuarea înregistrării la una dintre probele de concurs.

3.2. Înregistrările online se deschid la data şi ora prevăzută de organizator, pe site-ul evenimentului: http://geoparkchallenge.ro/inscriere/formular-de-inscriere/ .

3.3. Taxa de participare este:

a) Semimaraton :

Participanții înscriși, în ordine cronologică, de la numărul 1 la numărul 100 plătesc: 30 RON

Participanții înscriși, în ordine cronologică, de la numărul 101 în continuare plătesc: 40 RON

b) Stafeta :

Participanții înscriși, în ordine cronologică, de la numărul 1 la numărul 100 plătesc: 50 RON/echipa

Participanții înscriși, în ordine cronologică, de la numărul 101 în continuare plătesc: 70 RON/echipa

c) Cros :

Participanții înscriși, în ordine cronologică, de la numărul 1 la numărul 100 plătesc: 20 RON

Participanții înscriși, în ordine cronologică, de la numărul 101 în continuare plătesc: 25 RON

d) organizatorul îşi rezervă dreptul de a oferi cupon de reducere pentru voluntari, angajaţii Geoparcului Dinozaurilor Ţara Haţegului şi pentru participanţii recomandaţi de sponsori.

3.4 Atenție!​ Neplata taxei în cinci zile lucrătoare de la efectuarea înscrierii duce la anularea înregistrării, dar cu posibilitatea unei înscrieri ulterioare.

3.5. În caz de neprezentare la start, abandon sau retragere din orice motiv, taxa de participare nu se returnează.

3.6. În cazul anulării competiţiei, în situație de forţă majoră sau din motive care nu depind de organizator, taxa de înscriere nu se returnează. Organizatorul nu va suporta în nici un fel costurile adiacente (transport, cazare, masă, etc.) ale participanţilor.

4. Pachetul de înscriere 

a) număr de concurs;

b) acces la punctele de hidratare;

c) diplomă de participare;

d) medalie de „Finisher”, la finalizarea probei pentru care au optat.

5. Categorii şi clasament

5.1. Participanţii se pot înregistra la următoarele probe:

a) Semimaraton – 23.6 Km

b) Ştafetă – 2×11.75 Km

c) Cros – 3.4 Km

5.2. Se vor face clasamente pentru probele de semimaraton, ștafetă și cros (sunt considerate curse competitive).

5.3. Se premiază primii 3 clasați la probele semimaraton, primele 3 echipe la proba de ștafetă și primii 3 concurenți la cros.

5.4. Toţi participanţii vor primi diplomă de participare.

5.5. Alergătorii care nu vor trece prin toate punctele de control vor fi descalificați automat.

5.6. Particpanţi care încheie proba de concurs la care s-au înscris vor primi medalie de „Finisher”

5.7. Echipele participante la proba de ștafetă pot fi formate din 2 bărbați (echipe masculine), 2 femei (echipe feminine) sau mixte.

6. Proceduri de concurs

6.1. Numărul de concurs:

Numărul de concurs trebuie montat pe partea din față a tricoului şi trebuie să fie vizibil pe tot timpul concursului. În caz de abandon, numărul trebuie predat la punctul de control unde se anunţă retragerea din concurs.

6.2. Startul:

Startul se va da la data şi ora stabilite de organizator şi anunţate pe site-ul competiţiei. Localizarea zonei de start va fi publicată pe pagina oficială.

6.3. Retragerea din concurs/Abandonul 

a) Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar la punctele de control sau zona start/sosire. Concurentul care nu mai poate sau nu doreşte să continue concursul are obligaţia să se deplaseze până la cel mai apropiat punct de control sau la punctul de start/sosire, unde va preda numărul de concurs şi va fi considerat retras.

b) Concurenții care se deplasează mai încet au obligația de a fi atenți, pentru a face loc celor care vin din spate și care doresc, și pot să îi depășească.

7. Protecţia mediului înconjurător

7.1. Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel, în orice loc de pe traseu, în afara celor amenajate sau la punctele de control.

7.2. Cei care nu respectă această regulă vor fi descalificaţi.

8. Echipament obligatoriu

8.1. Următorul echipament este obligatoriu pentru fiecare participant care va fi prezent la start: pantofi de alergare, echipament sportiv, număr de concurs (pus la dispoziţie de către organizator).

9. Reclamaţii/Contestaţii

9.1. Reclamațiile şi contestațiile se depun în scris comitetului de concurs în decurs de o oră de la închiderea oficială a cursei.

10. Modificarea traseului, alte decizii privind desfăşurarea concursului

10.1. Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiția dacă aceasta nu se poate desfășura în condiții de siguranță.

10.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula una sau mai multe probe din concurs dacă numărul sportivilor înscrişi este mai mic de 10 participanţi, la proba de Semimaraton sau la proba de Cros şi mai putin de 3 echipe la proba de Ştafetă. În această situaţie organizatorul se obligă să le ofere concurenţilor posibilitatea să se înscrie la o altă probă de concurs sau să le returneze taxa de participare.

10.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informațiilor afișate pe site, a regulamentului sau a programului, etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoștința participanților cu minim 7 zile înaintea concursului, în cazul informațiilor afișate pe site-ul competiţiei, sau cel târziu la preluarea numerelor de concurs pentru informații privind programul cursei.

10.4.  Orice decizie va fi luată de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.

10.5. Prin completarea formularului de înscriere, fiecare participant își exprimă acordul ca numele să să fie făcut public în clasamente. Datele oferite de participanți vor fi folosite de organizatori strict pentru promovarea evenimentului, prin intermediul campaniilor de informare derulate în acest scop. Orice alte date personale în afara numelui vor fi făcute publice doar pe baza acordului scris al participantului. Prin completarea formularului de înscriere, fiecare participant își exprimă acordul ca numele să să fie făcut public în clasamente. Datele oferite de participanți vor fi folosite de organizatori strict pentru promovarea evenimentului, prin intermediul campaniilor de informare derulate în acest scop. Orice alte date personale în afara numelui vor fi făcute publice doar pe baza acordului scris al participantului.

10.6. În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorii vor face publice numele câștigătorilor și premiile acordate în cadrul acestei competiții. Lista câștigătorilor va fi publicată pe site-urile oficiale.

10.7. Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal.

10.8. Ca atare, Organizatorii se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale participanților/câștigătorilor la prezenta competiție și să le utilizeze conform prezentului Regulament, al declarației participanților pe propria răspundere și legislației în vigoare.

11. Condiții de participare semimaraton, ștafetă și cros.

11.1.Condiț̦ii pe care fiecare alergător trebuie să le îndeplinească pentru a participa la aceste curse și pentru a primi kitul de concurs:

1) să aibă cel puțin 18 ani împliniți în ziua cursei.

2) să plătească taxa de înscriere.

3) să prezinte un act de identitate valid pentru verificare.

4) să își asume responsabilitatea pentru participarea sa la cursă. Organizatorul nu poate fi responsabil pentru nici un fel de accident sau pagubă pe care alergătorul le-ar putea întâmpina în timpul competiției.

11.2. Alergătorii înscriși pentru validare şi primirea numărului de concurs vor prezenta următoarele documente:

1)  ​Alergărorii înscriși pentru validare vor prezenta documentul de identitate în original (organizatorii îl verifică și îl înapoiază imediat posesorului) .